Cymdeithas Berea Newydd: Achub Mynydd
Cyswllt Ysg: Liz Roberts: 01248 353915

CYMDEITHAS EGLWYS BEREA NEWYDD : RHAGLEN 2018-19

Cynhelir pob cyfarfod am 7.00pm Nos Iau, ac eithrio Cinio Gwyl Dewi

 

18 Hydref            Noson dan ofal Owain Davies, ein gweithiwr ieuenctid, a phobl ifanc y capel

 

8 Tachwedd        Y Dr Mair Edwards, seicolegydd

 

13 Rhagfyr           Noson Nadoligaidd dan ofal Alwen Darbyshire a'i ffrindiau

 

10 Ionawr            Mr John Grisedale, Tîm Achub Mynydd Llanberis

 

7 Chwefror        Y Prifardd Gwion Hallan: 'Awen a Dementia'

 

7 Mawrth, 12.30pm           Cinio Gwyl Ddewi, Coleg Menai

 

 

Codir tal aelodaeth o £6 y flwyddyn a gofynnir am gyfraniad at y te a bisgedi.

 

Gall manylion digwyddiadau newid ar ôl iddynt ymddangos yma.

Gwell cysylltu â'r trefnwyr i gadarnhau, cyn teithio ymhell.

Lleoliad Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2AX