• Hafan
  • Digwyddiadau
  • Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai: Jerry Hunter – “Llenyddiaeth Gymraeg a Rhyfel Cartref America”
Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai: Jerry Hunter – “Llenyddiaeth Gymraeg a Rhyfel Cartref America”

Rhaglen  2018 a 2019

2018

Medi 18fed – Noson  yng nghwmni Harri Parri yn trafod ei lyfr diweddaraf, “Cannwyll yn Olau” (hanes difyr John Puleston Jones, y Pregethwr Dall).

 Hydref 16eg – Christine James yn trafod ei Barddoniaeth.

 Tachwedd 20fed – Bleddyn Owen Huws , “T.H.Parry-Williams, y meddyg na fu.”

 2019

Ionawr 15fed – Jerry Hunter – “Llenyddiaeth Gymraeg a Rhyfel Cartref America”, gan grybwyll caethwasanaeth.

Chwefror 19eg – Noson yng nghwmni W.H.Owen yn trafod  “Y Cymro , Ddoe a Heddiw a’i ddylanwad ar blant i ysgrifennu

Mawrth 19eg – Sioned Davies – Y  Mabinogi a’r cysylltiadau á’r Ardal hon.

 

Cyfarfodydd yn Ystafell Gymunedol Llyfrgell Caernarfon am 7.30pm

Codir tâl o £2 wrth y drws neu £8 am y tymor

 

Ysgrifennydd: Helen Gwyn: 01286 674070, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Gall manylion digwyddiadau newid ar ôl iddynt ymddangos yma.

Gwell cysylltu â'r trefnwyr i gadarnhau, cyn teithio ymhell.