Cylch Llenyddol Llanfairpwll: Dei Tomos: ‘Nant y Betws’.

Cylch Llenyddol Llanfairpwll – Rhaglen 2018-9

Am 7.30pm yn Festri Capel Ebeneser, Llanfairpwll - heblaw cyfarfod mis Ebrill

£10 am y flwyddyn - 6 cyfarfod (dau wedi bod). Cyfraniad (c. £2) ar y y drws ar gyfer ymwelwyr

Cyd-ysgrifenyddion - Jen Jones (01248) 713718, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Nia Wyn Jones (01248) 714270.

 

Ionawr 17

Dei Tomos: ‘Nant y Betws’.  Hanes, llên ac atgofion personol

 

Chwefror 21

 

Alun Ffred Jones:   ‘Genesis Midffild’

Mawrth 21

Mair Tomos Ifans : Dawn y Cyfarwydd

 

Ebrill 15

Yr Athro M. Wynne Thomas- Noson arbennig i ddathlu canmlwyddiant Emyr Humphreys.

CYNHELIR Y CYFARFOD YMA YN FESTRI RHOS Y GAD

Llanfairpwll am 7.30