Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol 2019: Myfyrdod a Gweddi

"Cyfiawnder yn Unig": Deuteronomium 16.18-20

Eglwysi Bangor Ynghyd

www.ctbi.org.uk/weekofprayer
www.cytunbangor.org


Gwener 18 Ionawr 2019 o 12 – 2 o’r gloch: Myfyrdod a Gweddi gan ganolbwyntio ar dlodi a’r Credyd Cynhwysol
yng Nghanolfan Siopa Deiniol, Stryd Fawr, LL57 1NW

Gwener 18 Ionawr 2019 am 7 o’r gloch: Gwasanaeth Carolau Plygain yn Eglwys Gadeiriol Bangor, LL57 1RL

Llun 21 Ionawr 2019 am 7.30 o’r gloch: Gwasanaeth yn Eglwys Gydenwadol Emaus, Lôn y Cariadon, LL57 2SB

Iau 24 Ionawr 2019 am 12.30 o’r gloch: Gwasanaeth Eciwmenaidd Ymwybyddiaeth Ofalgar yn Eglwys Gadeiriol Bangor, LL57 1RL

Gwener 25 Ionawr 2019 am 7.30 o’r gloch: Gwasanaeth Taizé yn Eglwys Ein Harglwyddes a St Iago, Ffordd Caergybi, LL57 2EE