Pontio: Cyffwrdd Syria
Cyswllt 01248 382828, www.pontio.co.uk

 

19/01/2019  Trwy'r dydd                                      

 

Creu gweledigaeth arall o Syria trwy ddiwylliant yng Nghymru
Cynhelir ffilmiau, cerddoriaeth a chyfres o sgyrsiau yn Pontio ynghyd â gweithdai celf i blant ysgol leol, yn ogystal â'r arddangosfa gelf yn Storiel fel rhan o 'Cyffwrdd Syria'. Trwy weithio gydag artistiaid, beirdd a ffilmiau Cymreig lleol, bydd y digwyddiadau hyn yn hyrwyddo artistiaid sy'n dal i fyw yn Syria, yn ogystal â rhai ar wasgar, gan roi iddynt lwyfan unigryw gan rannu eu gwaith â chynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd y gwaith a'r sgyrsiau yn ysgogi trafodaeth o'r materion cyfoes yn Syria, yn ogystal ag archwiliadau o bwer celf mewn iacháu, a diwylliant fel un o bwysigrwydd mewn cyfnod o anhrefn.
Os hoffech fanteisio ar y cynnig arbennig o £12 am yr holl ddigwyddiadau, gofynnwn yn garedig i chi ffonio'r Swyddfa Docynnau ar 01248 38 28 28 er mwyn archebu.

 

Lleoliad Pontio