Partneriaeth Dyddiau Teisennau’r Gadeirlan

Tri ‘Diwrnod Teisennau’ o 10yb i 3yp ar ddydd Sadwrn Medi 21ain, dydd Sadwrn Hydref 19eg a dydd Sadwrn Tachwedd 16eg, 2019

 

Dros y 12 mlynedd diwethaf, mae’r Gadeirlan, drwy Bartneriaeth y Gadeirlan wedi bod yn cefnogi, bwydo, dilledu ag ariannu lloches mewn argyfwng i’r digartref, bregus a’r rhai sy’n cysgu ar y stryd ym Mangor. Mae nifer wedi cefnogi ein gwaith, yn enwedig CLIO LOUNGE (sydd newydd agor dros y ffordd i Boots ar stryd fawr  Bangor), sydd wedi bod yn garedig yn cynnal ac wedi noddi Partneriaeth y Gadeirlan drwy gynnig y Dyddiau Teisennau.

Yn ogystal, maen nhw wedi trefnu sesiwn BINGO ar ddydd Sul Hydref 27ain am 6yh.

Ar y ‘Diwrnodau Teisen’ bydd y teisennau yn cael ei arddangos ar fwrdd canolog yn y CLIO LOUNGE i unrhyw un sydd awydd tamaid, a bydd cwsmeriaid yn cael y cyfle, nid yn unig i gyfrannu, ond i ddysgu fwy am ein gwaith. Dewch draw ar y dyddiau hyn (gan gynnwys y Bingo) a choginio teisen i'w rhannu.

Cysylltwch â Randolph ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffonio 07518748825