• Hafan

Beth yw eich hoff air Cymraeg?

Beth yw eich hoff air Cymraeg?

Mae BBC Radio Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn awyddus i wybod beth yw hoff air Cymraeg y rheini sy’n dysgu, neu sydd wedi dysgu Cymraeg.

Mae modd rhoi gwybod beth yw eich hoff air trwy fynd i wefan Radio Cymru (bbc.co.uk/radiocymru).  Dyddiad cau y pôl yw 20 Medi a bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi yn ystod ‘Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg’, sy’n cael ei chynnal ar BBC Radio Cymru ganol mis Hydref.

Bydd yr wythnos yn rhoi llwyfan i ddysgwyr Cymraeg ac yn dathlu eu cyfraniad i’r byd Cymraeg.  Ymysg yr arlwy fe fydd:

  • Bwletin newyddion ychwanegol bob nos am 8pm ar gyfer dysgwyr.
  • Cyfle i griw o ddysgwyr gymryd yr awenau bob prynhawn ar raglen Ifan Evans.
  • Golygydd gwadd ar gyfer y Post Cyntaf.
  • Podlediad gyda’r cyflwynydd Wynne Evans yn darllen o’i hunangofiant.
  • Penodau newydd o ‘Hanes yr Iaith’ gan y prifardd Ifor ap Glyn

Bydd yr wythnos yn cyd-fynd â Diwrnod Shwmae Su’mae, ac mae’n ffrwyth partneriaeth rhwng BBC Radio Cymru a’r Ganolfan. 

Argraffu E-bost

Cyfres Cof a Chadw hanes lleol

Bydd Gareth Roberts Menter Fachwen yn cyflwyno cyfres o sesiynau hanes lleol eto eleni yma yn Popdy. Mae'r sesiwn gyntaf, yn amserol iawn yn trafod hanes bywyd yng nghyfnod Dewi Sant. Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw ond cewch fanylion pellach trwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffonio 01248 370 050.

Noder: Yn rhan o wythnos dathlu Dydd Gwyl Dewi dinas Bangor 2019 #BangoryndathluDyddGwylDewiSant

 

Argraffu E-bost

Mwy o erthyglau...