• Hafan

Hanes bywyd yn ystod bywyd Dewi Sant

Gan fod sesiynau hanes bywiog Gareth Roberts (Menter Fachwen) wedi profi mor boblogaidd y llynedd, mae cyfres bellach o sesiynau hanes lleol ar y gweill eleni eto.

Hon yw'r gyntaf mewn cyfres gydol 2019, ac mae'n rhan o raglen wythnos 'Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi'. Cynhelir y sesiwn rhwng 19:00 a 20:00 Nos Lun 25ain o Chwefror 2019 yn Popdy, Lon Bopty, Bangor, LL57 1HR. Nid oes tal ond croesewir cyfraniad. Bydd paned ar gael yn ogystal.

Argraffu E-bost