Ffactoids Bangor

 • Sefydlwyd eglwys/mynachlog ar safle Cadeirlan Bangor 525AD. Un o’r safleoedd Cristnogol hynaf ar Ynysoedd Prydain.
 • Amgylchynwyd y fynachlog gan fath arbennig o ffens wedi ei wneud o bostion a changhennau wedi eu plethu. Enw’r math yma o ffens? Bangor.
 • Mae Pier Y Garth yn cael ei gydnabod fel pier Fictorianaidd gorau Cymru, ac un o’r pump gorau ym Mhrydain.
 • Yn ôl y llyfrau aeth Bridget Jones i Brifysgol Bangor.
 • Ar y 5 o Fedi 1962 enillodd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor o ddau gol i ddim yn erbyn y byd enwog Napoli.
 • Stryd Fawr Bangor yw’r hiraf yng Nghymru.
 • Mae yna o leiaf 5 Bangor yn y byd – ond un ni ydi’r gorau! 
  • Bangor, Maine, UDA
  • Bangor, Wisconsin, UDA
  • Bangor, Gogledd Iwerddon
  • Bangor, Belle Ilse, Ffrainc